ไอทีสร้างสรรค์:Robot Activity

Category: กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
Published: Sunday, 25 April 2021 16:00
Written by Super User
Hits: 4969

            20 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และ คณะ พร้อม ศ.ดร.อภิรัช  เข้าเยี่ยมชมห้อง KVC-Cisco Innovation Center โดยมีผู้เรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธิตระบบ AI บนสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ