ไอทีสร้างสรรค์:KKU-Robot Innovator

Category: กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
Published: Sunday, 25 April 2021 15:46
Written by Super User
Hits: 7344

      ผู้เรียน และ ผู้สอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วอศ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ KKU-Robot Innovator Camp 2021 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2563