• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • Description slide 7

Copyright 2024 - Custom text here

Experience : ประสบการณ์

Expert : ความเชี่ยวชาญ

Excellence : ความเป็นเลิศ

ไอทีอาสา:โรงทานหล่อหลวงปู่มั่น

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับปริญญาตรี) ออกโรงทานในงาน เททองหล่อหลวงปู่มั่น 28-29 กรกฏาคม 2563 ณ วัดมกุฏวิมุติคีรี (วัดป่าภูขาด) อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

    

f t g m